Svobodná vůle a nesvobodná vůle

Představme si, že máme nějakou situaci, kde člověk musí udělat nějaké rozhodnutí. Člověk chce udělat takové rozhodnutí, které považuje v té situaci za správné. Jak poznáme, jestli to bylo rozhodnutí svobodné nebo nesvobodné? Pokud by se ten člověk ve stejné situaci rozhodl svobodně jinak, tak to bylo rozhodnutí nesvobodné. Pokud by se ten člověk ve stejné situaci rozhodl svobodně stejně, […]

Štítky:

Jsou snad psychofarmaka správným řešením?

Problém duše Když má někdo duševní problém, tak snaží se řešit často pomocí psychofarmak. Mohou to být různé deprese, úzkosti, schizofrenie či psychózy. Duševní onemocnění je problém s duší, což je jinými slovy problém se životem. Kdo přijde o duši, přijde i o život. Člověk se stal živou duší (Genesis 2:7). Psychofarmaka, například antidepresiva, ovlivňují člověka chemicky a tím potlačují […]

Štítky:

Písmo a tradice

Apoštol Pavel, 2. Timoteovi, 3. kapitola, verš 12-17: Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Ale zlí lidé a podvodníci budou postupovat stále k horšímu; budou svádět jiné a sami budou sváděni. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi byl plně přesvědčen, věda, od koho ses to naučil; od dětství přece znáš […]

Štítky:

Moudrost světa

1. list Korintským, 3. kapitola, verš 18 -19: „Ať nikdo neklame sám sebe. Jestliže si někdo mezi vámi myslí, že je v tomto věku moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal moudrým. Neboť moudrost tohoto světa je před Bohem bláznovstvím. Vždyť je napsáno: ‚On chytá moudré v jejich chytráctví.“

Hazard se životem

Lidé vědí, že jednou umřou. Někteří však neřeší otázku, co bude po smrti. Jestli bude nějaké pokračování a pokud ano, tak jaké. Jako by to byla nějaká nepodstatná a nedůležitá záležitost. Říkají si, ono to nějak dopadne, to se dozvíme. Problém je v tom, že spousta jiných lidí říká, že už na to přišli.

Štítky:

Pravdivost příběhů

Myslíte si, že svět je složitý nebo jednoduchý? Já si myslím, že svět je složitý a dokud budu žít, tak mě bude překvapovat stále něčím novým. Jedině, že bych se zatvrdil ve své pýše a ješitnosti, začal být k jakýmkoliv novým podnětům imunní a chránil si svojí iluzi. Takže pokud mi někdo bude vyprávět nějaký příběh, kterým mě bude chtít […]

Štítky: