Podařilo se mi opět shlédnout po delší době jeden z nejlepších sci-fi filmů Matrix. Mistrně natočený kultovní film se skvěle promyšleným dějem s filozofickým pozadím. Tato vědecká fikce se nezabývá vesmírem a mimozemšťany, ale fungováním světa.

Čemu nás podvědomě učí tento film a proč byl tak úspěšný?

Příběh spočívá v tom, že většina lidí žije ve velké lži. V iluzi světa, který doopravdy neexistuje. Menšina lidí, která poznala pravdu a vymanila se z moci světa lží, svádí boj se zlem v podobě strojů a umělé inteligence a očekává příchod Vyvoleného – spasitele, který vše zachrání, ukončí svět iluzí a porazí zlo. Běžní lidé v Matrixu, stanou-li se svědky boje, absolutně nechápou, co se kolem nich odehrává a  občas jsou zlem přeměněni a použiti v boji proti lidem filmové pravdy. Člověk žijící v Matrixu, kterému lidé filmové pravdy zvěstují možnost změny života směrem k pravdě, má možnost volby. Musí se svobodně rozhodnout mezi dvěma možnostmi, mezi červenou a modrou pilulkou. Modrá pilulka znamená, že na všechno zapomene a bude dále žít dosavadním životem. Červená pilulka znamená poznat pravdu, ať je jakákoliv, ale bez možnosti vrátit se zpět k předchozímu životu. Rozhodnout se musí sám a dobrovolně. Nikdo to za něj neudělá. Jinak by to nemělo smysl. Nemůžou ho nutit násilím poznat pravdu. Neo si vybral červenou, co byste zvolili vy?

Ve skupině lidí filmové pravdy je také jidášský zrádce Cypher, který chce z mrzkých důvodů touhy po pohodlném životě v iluzorním světě, zlikvidovat Vyvoleného a lidi pravdy. Spojí se zlem a uzavře s ním dohodu. Dopadne však špatně.

Až potud je tento příběh překvapivě symbolicky podobný biblickému pojetí chápání světa.  Dobro, zlo a možnost volby jsou zde jenom nahrazeny něčím jiným, ale v principu je to podobné. Dobro je pravda, zlo jsou lži, iluze.

Jeden z podstatných rozdílů mezi tímto příběhem a Biblí je ten, že podle Bible přijde pokud vím nejdříve falešný spasitel, který pouze napodobí druhý příchod skutečného Mesiáše. Něco jako, kdyby Matrix napodobil Vyvoleného Nea a předložil by lidem mimo Matrix falešného Vyvoleného, který by  lidi filmové pravdy pouze zmátl a přivedl je do záhuby.

Rozdílů je samozřejmě více. Bible například určitě nenábádá lidi k násilí a bojovnosti a neidealizuje dominantní ženy ve fetišistických latexových oblečkách, jako je Trinity. Což je skrytá propagace úchylnosti. Film Matrix nám také podvědomě implantuje myšlenku, že důvěrou pouze ve vlastní schopnosti přemůžeme vše, což určitě není pravda, ale funguje to jen ve světě iluzí. Také v dalších dílech Architekt, stvořitel Matrixu, se dosti liší od biblického Stvořitele světa. A hlavně život podle Bible má hlubší smysl a nekončí smrtí.

Ve filmu se objevuje i postava vědmy. Na věštění Bible pohlíží negativně. Dnes mají vědmy a čarodějnice své pořady v televizi, kde se zabývají věštěním z karet, astrologií apod. Lidé věří těmto nadpřirozeným věcem, čárám, magii, horoskopům a další špatnostem a přitom nevěří v dobrého biblického Boha Stvořitele. Není to absurdní?

Je evidentní z čeho autoři bratři Wachovští čerpali námět na svůj příběh a je evidentní čemu (komu) tento příběh slouží. Neslouží to rozhodně propagaci křesťanství, ačkoliv částečně čerpá z jeho chápání světa.

Osobně se domnívám, že tento film, hlavně ten 1. díl,  byl tak úspěšný, protože se v něm skrývá i kus skutečné pravdy a lidem to dává logiku. Davá to logiku, ale  hodně lidí bude mít problém rozpoznat ty pravdivé informace od nepravdivých.

Sledování filmů rozhodně nedoporučuji, může to být nebezpečné. Tohle byla pro mě výjimka.

Co platí ve skutečnosti
 

Dobro  = Bůh, Ježíš Kristus, poslové Boží a křesťané vedení Duchem svatým

Zlo = lidé v nevědomosti manipulovaní tím Zlým, bohem tohoto světa a jeho posly

Červená pilulka = prosba Ježíši Kristu o odpuštění hříchů, poznání pravdy a za přijetí do Božího království, které již bylo nastoleno na Zemi  a současně odklon od hříšného života

Modrá pilulka = žít dál bez vyzkoušení červené pilulky

Ježíš v Lukáši 17, 20 -21:

Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat; ani neřeknou: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘. Neboť hle, Boží království je mezi vámi.“

Filmová recenze, Život Štítky: