Písmo a tradice

Apoštol Pavel, 2. Timoteovi, 3. kapitola, verš 12-17: Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Ale zlí lidé a podvodníci budou postupovat stále k horšímu; budou svádět jiné a sami budou sváděni. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi byl plně přesvědčen, věda, od koho ses to naučil; od dětství přece znáš […]

Štítky: