V roce 1951 uspořádal Solomon Asch experiment s chováním lidí ve skupinách. Tento Aschův experiment prokázal pro někoho překvapivou pravdu: lidé přejímají nepravdivé názory jiných lidí.

Experiment spočíval v tom, že ve skupině lidí se odpovídalo na jednoduché otázky s naprosto zřejmou a jednoduchou odpovědí. Někteří lidé o experimentu věděli a byli navedeni odpovídat záměrně nesprávně, jiní lidé si mysleli, že experiment se týká testu zraku a ne chování lidí.  Ti lidé kteří nevědeli o tom, že se testuje jejich přejímání názorů, se v hodně případech nechali ovlivnit nastrčeným názorem většiny ostatních lidí a odpověděli nesprávně proti svému rozumu pod tlakem okolních názorů. Někteří z nich této odpovědi dokonce věřili. Chybu neudělalo pouze 25% účastníků. Je dobré se zeptat sám sebe: „Patřil(a) bych mezi těch 25% i já?“

Takové byly výsledky u naprosto zřejmých a na první pohled jasných otázek.  Jaké by asi byly výsledky u otázek, u kterých odpověď není na první pohled zřejmá? Nepochybně daleko horší a daleko více budou lidé věřit nepravdám.

Existuje spoustu oblastí u kterých člověk nerozpozná snadno, jestli se jedná o skutečnost nebo iluzi a má sklon se spoléhat na názory jiných lidí. V těchto oblastech navíc existuje mnoho různých názorů  na stejné věci.

Namátkou například:

 • politické názory
 • vědecké teorie
 • náboženské směry
 • názory na zdravý životní styl
 • co je správné a dobré dělat v životě a co nedělat
 • kteří lidé jsou dobří a kteří špatní
 • různé pohledy na svět

a tak by se dalo dlouho pokračovat…

Sklon přejímat cizí názory se projevuje v různých skupinách, opět namátkou:

 • třída studentů, škola
 • pracoviště
 • zájmové skupiny
 • rodinní příslušníci
 • okruh přátel
 • církevní organizace
 • politické strany
 • jakékoliv společenství lidí
 • v neposlední řadě se to projevuje v celé společnosti

Vybrat vždy pravdivý názor není jednoduché. Pravda je jenom jedna. Když se někdo odchýlí od pravdy, nevytvoří novou pravdu, ale novou iluzi. Znát pravdu stojí úsilí.

Většina nemusí mít pravdu a dost často také nemá. Život v iluzi může být po určitou omezenou dobu pohodlnější, ale jenom do okamžiku než se projeví pravda.

Pokud chcete žít v pravdě, tak doporučuji tento článek pěčlivě posoudit. Nenechat se ovlivnit jiným člověkem (ani mnou), zapamatovat si to a třeba z toho vyvodit nějaké závěry.

Život Štítky: