Kdo může být bratrem či sestrou lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Syna Božího, přijali ho za svého Spasitele a Pána, žijí podle Jeho učení a činí vůli Otce v nebesích?

Podle mého názoru pouze ti lidé, kteří to mají stejně.

Mohou to být pouze křesťané, kteří vyznávají, že Ježíš je Syn Boží:

1. list Janův, 2. kapitola, verš 22- 23:

Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Každý, kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.

1. list Janův, 4. kapitola, verš 15 – 16:

Kdo by vyznal, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.

Ježíš je naším Pánem a Bohem, Janovo evangelium, 20. kapitola, verš 27 – 28:

Potom řekl Tomášovi: „Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl slovy: „Můj Pán a můj Bůh“

U křesťanů se někdy nesnadno rozeznává jestli činí vůli Otce v nebesích. U příslušníků jiného vyznání víry či nevíry  je to jasné, nejsou to bratři a sestry v Kristu, ale je nutné k nim přistupovat přátelsky.

Pro chování k nepřátelům platí například následující verše.

Římanům, 12. kapitola, verš 17 – 21:

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ Ale: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst, a má-li žízeň, dávej mu pít; když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu.‘ Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Proč tento článek píšu? Protože někteří lidé to chápou jinak a šíří jiný názor.

Život Štítky: