Proč někteří lidé chtějí zkoumat různé důkazy existence Boha a nestačí jim, že existenci Boha si mohou kdykoliv ověřit přijmutím Ježíše Krista za svého Krále, Pána a Spasitele?

Protože často ve skutečnosti chtějí, aby jim někdo dokázal to, že jejich život, který se jim líbí žít bez Syna Božího, není ideální a měli by ho změnit. Tomu se budou všemi způsoby bránit jako někdo proti důkazům u soudu.

O určitý soud se totiž skutečně jedná, Evangelium podle Jana, 3. kapitola, verš 16 – 21:

„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“

Dobrá zpráva je, že u tohoto soudu přiznání je osvobozující okolnost. Viník, který učiní pokání i ve svém jednání, dostává milost.

Důkazů je samozřejmě mnoho

Existuje mnoho důkazů historických, logických, morálních, svědeckých, vědeckých, archeologických a určitě i dalších, který dokazují existenci Boha a pravdivost Písma Svatého. Koho to zajímá, chce najít a Pán mu srdce otevřel, snadno si důkazy najde. Koho to nezajímá, toho nepřesvědčím. I ten sebelepší důkaz se dá zpochybnit.

Ten kdo uvěří  a pozná pravdu ještě za svého života na tomto světě, zjistí, jak velmi se mýlil a že se poznání bránil zbytečně.

Bůh dal jasně najevo, co je pravda, ale těm, kteří to odmítají, ponechává možnost volby. Jeho Slovo a Zákony však platí.

Apoštol Pavel v listu Římanům, 1. kapitola, verš 20:

„Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. “

Život Štítky: