Papež není můj vzor, přesto bych o něm rád uveřejnil několik skutečností.

Vlastní jméno: Jorge Mario Bergoglio

Papežské jméno: František

Papežské jméno zvoleno podle Františka z Assisi, vlastním jménem Giovanni di Pietro Bernardone (zdroj italská wikipedie), přezdívaný Rocca Maggiore (Velká skála) a skála se řekne řecky Petros.

Papežské jméno oznámeno světu přesně: 13. 3. 2013 20:13. Možno ověřit v archívu ČT24.

znaky příjmeníASCII kód
B66
+
E69
+
R82
+
G71
+
O79
+
G71
+
L76
+
I73
+
O79
==
papež666

Kódy znaků jsou stejné ve většině používaných kódování znaků (Unicode, ASCII, ISO). Pokud někde vidíte slovo BERGOGLIO (velkým písmen), které prošlo jako text elektronickým zpracováním, pravděpodobně byly použity tyto čísla kódů. Číslo šelmy vychází i pro celé jménoJORGE MARIO BERGOGLIO metodou Pythagoras A6 (pořadí znaků abecedy 1 – 9 násobeno 6), i pro část před přijmením JORGE MARIO metodou Base 6 (pořadí znaků abecedy jako násobky 6ti). Těžko se hledá jiné takové jméno. Šlo to ověřit na stránce Ultra AlphaNum Calculatoru, ale už není dostupný.

Další fakta (aspoň pokud vím)

Oficální oslovení papeže: Vaše Svatosti; Svatý Otče.

Dva blesky udeřily dvě hodiny po překvapivém odstoupení jeho předchůdce papeže Benedikta XVI.  do Baziliky sv. Petra, ve které je prý pohřben apoštol Petr.

Údajné Malachiášovo proroctví, které se minimálně pro poslední 4 předcházející papeže naplnilo, naznačuje, že současný papež nazvaný v proroctví  Petrus Romanus, bude papežem posledním:

„Pak bude město na sedmi pahorcích rozbořeno a hrozný soudce rozsoudí svůj lid. Konec.“

Papež vypustil bíle holubice jako symboly míru. Na symboly míru zaútočili racek a vrána. Dva agresoři zaútočili a to se stalo v lednu 2014. Přijde mi to jako zajímavá souvislost s boji na Ukrajině a s tzv. Islámským státem.

Zjevení 13, 18:

„Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest.“

Matouš 23, 9:

„A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích.“

Nevyvozuji z těchto faktů žádné závěry, každý ať si je udělá sám.

Život Štítky: